Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Kuningate peatükk 20

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juure ning ütles temale: "Nõnda ütleb Jehoova: sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!"
2
Siis pööras tema oma näo seina poole ja palus Jehoovat, üteldes:
3
"Oh Jehoova, meenuta ometi, kuidas ma Sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis Sinu silmis hea on!" Ja Hiskija nuttis kibedasti.
4
Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Jehoova sõna, kes ütles:
5
"Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: nõnda ütleb Jehoova, su isa Taaveti Jumal: ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett! Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna Jehoova kotta!
6
Ma lisan su elupäevadele viisteistkümmend aastat ja ma päästan sind ja sellesinase linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast."
7
Ja Jesaja ütles: "Võtke üks viigimarjakakk!" Ja nad võtsid ning panid paise peale; ja ta sai terveks.
8
Aga Hiskija küsis Jesajalt: "Mis on märgiks, et Jehoova teeb mind terveks ja et ma kolmandal päeval võin minna Jehoova kotta?"
9
Ja Jesaja vastas: "See olgu sulle märgiks Jehoovalt, et Jehoova teeb, nagu ta on ütelnud: kas peab vari minema kümme pügalat edasi või kümme pügalat tagasi?"
10
Ja Hiskija ütles: "See on varjul kerge asi minna kümme pügalat edasi. Ei, parem mingu vari kümme pügalat tagasi!"
11
Siis prohvet Jesaja hüüdis Jehoova poole, ja Tema laskis varju pügalalt, kuhu see Ahase päikesekellal oli laskunud, minna tagasi kümme pügalat!
12
Sel ajal Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, läkitas kirja ja kingitusi Hiskijale, sest ta oli kuulnud, et Hiskija oli haige olnud.
13
Ja kui Hiskija oli neid kuulda võtnud, siis ta näitas neile kogu oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja oma sõjariistade kambrit ja kõike, mis ta varanduste hulgas leidus; Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valdkonnas.
14
Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juure ja küsis temalt: "Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juure tulid?" Ja Hiskija vastas: "Nad tulid kaugelt maalt, Paabelist!"
15
Siis ta küsis: "Mida nad su kojas nägid?" Ja Hiskija vastas: "Nad nägid kõike, mis mu kojas on; ma ei jätnud neile midagi näitamata oma varanduste hulgast!"
16
Siis Jesaja ütles Hiskijale: "Kuule Jehoova sõna:
17
Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis sul kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb Jehoova!
18
Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad kammerteenrid Paabeli kuninga palees!"
19
Siis Hiskija ütles Jesajale: "Jehoova sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea!" Sest ta mõtles: "Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek!"
20
Ja mis veel tuleks ütelda Hiskijast ja kõigist tema vägitegudest ja kuidas ta tegi tiigi ja veejuhtme ning juhtis vee linna, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
21
Ja Hiskija läks magama oma vanemate juure ja tema poeg Manasse sai tema asemel kuningaks.