Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Kuningate peatükk 14

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Iisraeli kuninga Joase, Jooahase poja teisel aastal hakkas valitsema Juuda kuningas Amasja, Joase poeg.
2
Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli Jooaddan, Jeruusalemast.
3
Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis, aga mitte nõnda, nagu tema isa Taavet; ta tegi kõik nõnda, nagu tema isa Joas oli teinud.
4
Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvriküngastel.
5
Ja kui tal oli kuningriik kindlasti käes, siis ta lõi maha oma sulased, need, kes olid maha löönud kuninga, tema isa.
6
Tapjate lapsed aga jättis ta surmamata, nõnda nagu on kirjutatud Moosese käsuõpetuse raamatus, milles Jehoova on käskinud ja ütelnud: "Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast, vaid igaüks surgu oma patu pärast!"
7
Tema lõi Soolaorus maha edomlasi, kümme tuhat, ja vallutas sõjaga Sela ning pani sellele nimeks Jokteel, mis sellel on tänapäevani.
8
Siis Amasja läkitas käskjalad ütlema Iisraeli kuningale Joasele, Jehu poja Jooahase pojale: "Tule, vaatame üksteisele näkku!"
9
Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas vastama Juuda kuningale Amasjale: "Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile: anna oma tütar naiseks mu pojale! Aga Liibanoni metselajad läksid mööda ja tallasid ära orjavitsa!
10
Sa oled tublisti löönud edomlasi, seepärast teeb su süda sind suureliseks; pea see au enesele ja jää koju. Mispärast sa tikud õnnetusse, kus sa langed ise ja ühes sinuga Juuda?"
11
Aga Amasja ei kuulanud; siis tuli Iisraeli kuningas Joas ja nad vaatasid üksteisele näkku, tema ja Juuda kuningas Amasja, Juudale kuuluvas Beet-Semesis:
12
Juuda löödi maha Iisraeli ees ja igamees põgenes oma telki!
13
Ja Iisraeli kuningas Joas võttis Beet-Semesis vangi Juuda kuninga Amasja, Ahasja poja Joase poja; ja kui ta tuli Jeruusalema, siis ta kiskus maha nelisada küünart Jeruusalema müüri Efraimi väravast kuni Nurgaväravani.
14
Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda, ja kõik riistad, mis leidusid Jehoova kojas ja kuningakoja varanduste hulgas, ja võttis pantvange ning läks tagasi Samaariasse.
15
Ja mis veel tuleks ütelda Joasest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest ja kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amasja vastu, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
16
Ja Joas läks magama oma vanemate juure ja ta maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juure; ja tema poeg Jerobeam sai tema asemel kuningaks.
17
Aga Juuda kuningas Amasja, Joase poeg, elas pärast Iisraeli kuninga Joase, Jooahase poja surma viisteistkümmend aastat
18
Ja mis veel tuleks ütelda Amasjast, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
19
Tema vastu peeti Jeruusalemas vandenõu ja ta põgenes Laakisesse; aga nad läkitasid käskjalad Laakisesse temale järele ja need surmasid tema seal.
20
Ta tõsteti hobuste selga, ja ta maeti Jeruusalema, oma vanemate juure Taaveti linna.
21
Ja kogu Juuda rahvas võttis Asarja, kes oli kuusteistkümmend aastat vana, ja tõstis tema kuningaks ta isa Amasja asemel.
22
Tema ehitas üles Eelati ja tõi selle tagasi Juudale, pärast seda kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juure.
23
Juuda kuninga Amasja, Joase poja viieteistkümnendal aastal sai Jerobeam, Iisraeli kuninga Joase poeg, Samaarias kuningaks neljakümne üheks aastaks.
24
Tema tegi kurja Jehoova silmis; ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jerobeami patust, miska too oli saatnud Iisraeli pattu tegema.
25
Tema võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest kuni Lagendiku mereni Jehoova, Iisraeli Jumala sõna kohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase, prohvet Joona, Amittai poja läbi, kes oli pärit Gat-Heeferist.
26
Sest Jehoova nägi Iisraeli viletsust, mis oli väga kibe: ei olnud orja ega vaba, ja Iisraelil ei olnud aitajat!
27
Jehoova ei olnud siiski ütelnud, et ta tahab taeva alt pühkida Iisraeli nime, ja nõnda päästis ta nad Jerobeami, Joase poja käe läbi.
28
Ja mis veel tuleks ütelda Jerobeamist ja kõigest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest, kuidas ta sõdis ja kuidas ta Damaskuse ja Hamati, mis olid olnud Juuda päralt, tõi tagasi Iisraelile, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
29
Ja Jerobeam läks magama oma vanemate juure, Iisraeli kuningate juure; ja tema poeg Sakarja sai tema asemel kuningaks.