Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Kuningate peatükk 13

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Juuda kuninga Joase, Ahasja poja kahekümne kolmandal aastal sai Jooahas, Jehu poeg, Samaarias seitsmeteistkümneks aastaks Iisraeli kuningaks.
2
Tema tegi kurja Jehoova silmis ja jätkas Nebati poja Jerobeami patte, miska too oli saatnud Iisraeli pattu tegema; neist ta ei loobunud.
3
Siis Jehoova viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis neid kogu aja Süüria kuninga Hasaeli kätte ja Hasaeli poja Ben-Hadadi kätte.
4
Aga Jooahas leevendas Jehoova palet ja Jehoova kuulis teda, sest ta nägi Iisraeli kitsikust, kui Süüria kuningas neid rõhus.
5
Ja Jehoova andis Iisraelile päästja ja nad vabanesid süürlaste käe alt; ja Iisraeli lapsed elasid oma telkides nagu ennegi.
6
Aga nad ei loobunud Jerobeami soo pattudest, miska too oli saatnud Iisraeli pattu tegema, vaid nad käisid neis ja Samaarias jäi Ashera kujugi püsima.
7
Kuid Jooahasele ei olnud jäetudki rohkem rahvast kui viiskümmend ratsanikku, kümme sõjavankrit ja kümme tuhat jalameest, sest Süüria kuningas oli need hukanud ja teinud otse rehetolmuks!
8
Ja mis veel tuleks ütelda Jooahasest ja kõigest, mis ta tegi ja tema vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
9
Ja Jooahas läks magama oma vanemate juure ja ta maeti Samaariasse; ja tema poeg Joas sai tema asemel kuningaks.
10
Juuda kuninga Joase kolmekümne seitsmendal aastal sai Jooahase poeg Joas Samaarias kuueteistkümneks aastaks Iisraeli kuningaks.
11
Tema tegi kurja Jehoova silmis: ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jerobeami patust, miska too oli saatnud Iisraeli pattu tegema, vaid käis nendes.
12
Ja mis veel tuleks ütelda Joasest ja kõigest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest, kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amasja vastu, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
13
Ja Joas läks magama oma vanemate juure ning Jerobeam istus tema aujärjele; ja Joas maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juure.
14
Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, millesse ta suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juure ja nuttis tema palge juures ning ütles: "Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!"
15
Ja Eliisa ütles temale: "Võta amb ja nooled!" Ja ta võttis enesele ammu ja nooled.
16
Siis ta ütles Iisraeli kuningale: "Pane oma käsi ammu peale!" Kui ta oma käe oli pannud, siis pani Eliisa oma käed kuninga käte peale
17
ja ütles: "Ava aken ida poole!" Ta avas, ja Eliisa ütles: "Lase!" Ja ta laskis. Siis ta ütles: "Jehoova võidunool, võidunool Süüria vastu! Sa lööd süürlasi Afekis, kuni nad on hävitatud!"
18
Siis ta ütles: "Võta nooled!" Ja ta võttis. Ja ta ütles Iisraeli kuningale: "Löö vastu maad!" Ta lõi kolm korda ja peatus siis.
19
Aga jumalamees vihastus tema peale ja ütles: "Sa oleksid pidanud lööma viis või kuus korda, siis oleksid sa süürlased sootumaks maha löönud! Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult kolm korda!"
20
Siis Eliisa suri, ja ta maeti. Igal aastal tulid maale moabiitide röövjõugud.
21
Ja kord, kui maeti kedagi meest, vaata, siis nägid matjad üht röövjõuku! Nad heitsid siis mehe Eliisa hauda, aga kui mees puudutas Eliisa luid, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule!
22
Hasael, Süüria kuningas, rõhus Iisraeli kogu Jooahase eluaja.
23
Aga Jehoova andis neile armu ja halastas nende peale ning pöördus nende poole oma lepingu pärast Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ega tahtnud neid hävitada; ja ta ei ole neid tänini ära heitnud oma palge eest.
24
Kui Süüria kuningas Hasael suri, siis sai tema poeg Ben-Hadad tema asemel kuningaks.
25
Ja Joas, Jooahase poeg, võttis Hasaeli poja Ben-Hadadi käest tagasi linnad, milled too sõjaga oli võtnud tema isa Jooahase käest; kolm korda lõi Joas teda ja võttis tagasi Iisraeli linnad.