Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Kuningate peatükk 12

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Joas oli kuningaks saades seitse aastat vana.
2
Jehu seitsmendal aastal Joas sai kuningaks ja ta valitses Jeruusalemas nelikümmend aastat; ta ema nimi oli Sibja, Beer-Sebast.
3
Joas tegi kogu oma eluaja, mis õige oli Jehoova silmis, sest preester Joojada oli teda õpetanud.
4
Aga ohvrikünkad ei kadunud, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvriküngastel.
5
Ja Joas ütles preestritele: "Kõik pühitsetud andide raha, mis tuuakse Jehoova kotta, käibel olev raha, hingeraha, mille järele igaüht on hinnatud, kõik raha, mida keegi südame sunnil toob Jehoova kotta,
6
võtku preestrid enestele, igaüks oma tuttavalt, aga nad peavad kohendama koja lagunud kohti, kõike, mis seal leitakse olevat lagunud!"
7
Aga kuningas Joase kahekümne kolmandal aastal ei olnud preestrid veel kohendanud koja lagunud kohti.
8
Siis kuningas Joas kutsus preester Joojada ja teised preestrid ning ütles neile: "Miks te ei kohenda kojas seda, mis on lagunud? Aga nüüd ärge võtke raha oma tuttavailt enam enestele, vaid andke see lagunud koja heaks!"
9
Ja preestrid olid nõus, et nad ei võta rahvalt raha ega kohenda ka ise lagunud koda.
10
Siis preester Joojada võttis ühe kirstu, puuris augu kaanesse ja pani selle altari kõrvale, paremale poole, kui minna Jehoova kotta; ja preestrid, lävehoidjad, panid sinna kõik raha, mis toodi Jehoova kotta.
11
 Ja kui nad nägid, et kirstus oli palju raha, siis läks kuninga kirjutaja ühes ülempreestriga sinna ja nad sidusid kokku ning lugesid raha, mis leidus Jehoova kojas.
12
Siis anti vaetud raha tööjuhatajate kätte, kellede hooleks oli antud Jehoova koda, ja nemad maksid puuseppadele ja ehitustöölistele, kes töötasid Jehoova kojas,
13
samuti müürseppadele ja kiviraiujaile ning ostsid puid ja tahutud kive, et kohendada Jehoova koja lagunud kohti, ja maksid kõige eest, mis koja kohendamiseks tarvis läks.
14
Aga hõbekausse, tahikääre, piserdusnõusid, pasunaid, mitte ühtki kuld- või hõberiista, ei tehtud Jehoova kojale selle raha eest, mis toodi Jehoova kotta,
15
vaid see anti tööjuhatajaile, et nad selle eest kohendaksid Jehoova koda.
16
Meestega, kellede kätte raha anti, et nad annaksid selle töölistele, ei peetud arvet, sest nad talitasid ausasti.
17
Süüohvri raha ja patuohvri raha ei viidud Jehoova kojale, see jäi preestritele.
18
Sel ajal tuli Süüria kuningas Hasael ja sõdis Gati vastu ning vallutas selle. Aga kui Hasael pööras oma silmnäo, et minna üles Jeruusalema vastu,
19
siis võttis Juuda kuningas Joas kõik pühad asjad, milled tema isad, Juuda kuningad Joosafat, Jooram ja Ahasja, olid pühitsenud, ja omad pühad asjad ja kõik kulla, mis leidus Jehoova koja ja kuningakoja varanduste hulgas, ja läkitas Süüria kuningale Hasaelile - siis läks see Jeruusalema alt ära.
20
Ja mis veel tuleks ütelda Joasest ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
21
Ta sulased võtsid kätte ning pidasid vandenõu ja lõid Joase maha kindluse kojas, kust pääseb alla Sillasse.
22
Joosakar, Simeati poeg, ja Joosabad, Someri poeg, tema sulased, olid need, kes lõid tema surnuks; ja ta maeti oma vanemate juure Taaveti linna; ja tema poeg Amasja sai tema asemel kuningaks.