Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Kuningate peatükk 9

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui Saalomon oli teostanud Jehoova koja ja kuningakoja ehitamise ja kõik Saalomoni südamesoovid, mis ta igatses teoks teha,
2
siis ilmutas Jehoova ennast Saalomonile teist korda, nagu Ta oli ennast ilmutanud temale Gibeonis.
3
Ja Jehoova ütles temale: "Ma olen kuulnud su palvet ja anumist, mis sa oled saatnud minu poole! Ma olen pühitsenud sellesinase koja, mille sa ehitasid, et ma sinna võiksin panna oma nime igaveseks ajaks! Mu silmad ja mu süda on alati seal!
4
Kui sa käid minu palge ees, nõnda nagu käis su isa Taavet, vaga ja õiglase südamega tehes kõike, mida ma sind käsin, ja pead mu seadlusi ja kohtuseadusi,
5
siis ma kinnitan igaveseks su kuningriigi aujärje Iisraelis, nõnda nagu ma olen rääkinud su isale Taavetile, üteldes: sul ei puudu mees Iisraeli aujärjel!
6
Aga kui te taganete minu järelt, teie ja teie lapsed, ega pea mu käske ja seadlusi, mis ma teile olen annud, vaid lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid,
7
siis ma hävitan Iisraeli sellelt maalt, mille ma neile olen annud, ja koja, mille ma olen pühitsenud oma nimele, ma tõukan ära oma palge eest! Ja Iisrael saab kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel!
8
Ja kui kõrge see koda ka oli, ometi kohkub igaüks, kes sellest mööda läheb, ja vilistab! Ja kui küsitakse: mispärast talitas Jehoova nõnda selle maa ja selle kojaga?
9
siis vastatakse: sellepärast et nad jätsid maha Jehoova, oma Jumala, kes nende vanemad ära tõi Egiptusemaalt, ja haarasid teiste jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Sellepärast on Jehoova lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse!"
10
Möödus kakskümmend aastat, millede jooksul Saalomon ehitas need mõlemad kojad - Jehoova koja ja kuningakoja.
11
Et Hiiram, Tüürose kuningas, oli Saalomoni toetanud seedri- ja küpressipuude ja kullaga, niipalju kui ta soovis, siis andis kuningas Saalomon Hiiramile kakskümmend linna Galileamaal.
12
Aga kui Hiiram tuli Tüürosest vaatama neid linnu, milled Saalomon temale oli annud, siis ei olnud need tema silmis head,
13
ja ta ütles: "Mis linnad need on, milled sa mulle oled annud, mu vend?" Seepärast hüütakse neid tänapäevani "Kabuuli maaks".
14
Hiiram aga oli kuningale saatnud sada kakskümmend talenti kulda!
15
Ja niisugune oli lugu töökohustusega, mille kuningas Saalomon oli peale pannud, et ehitada Jehoova koda, oma koda, kindlust, Jeruusalema müüre, Haasorit, Megiddot ja Geserit:
16
vaarao, Egiptuse kuningas, oli tulnud ja vallutanud Geseri, põletanud selle tulega ja tapnud kaananlased, kes linnas elasid, ja oli selle annud kaasavaraks oma tütrele, Saalomoni naisele.
17
Saalomon ehitas siis üles Geseri ja alumise Beet-Hooroni,
18
Baalati ja Tamori, maal olevas kõrves,
19
ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid, ja sõjavankrite linnad ja ratsanike linnad ja muud, mida Saalomon soovis ehitada Jeruusalemas ja Liibanonil ja kõikjal oma valitsusmaal.
20
Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud emorlastest, hetiitidest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes ei olnud Iisraeli laste hulgast,
21
nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda Iisraeli lapsed ei olnud suutnud sootumaks hävitada, need pani Saalomon teoorjusesse kuni tänapäevani.
22
Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon mitte kedagi orjaks, vaid neist said sõjamehed, tema sulased ja pealikud, tema vankrivõitlejad, sõjavankrite ja ratsanike pealikud.
23
Neid asevalitsejate ametimehi, kes olid Saalomoni tööde ülevaatajad, oli viissada viiskümmend, kes valitsesid tööd tegeva rahva üle.
24
Vaarao tütar tuli siis Taaveti linnast üles oma kotta, mille Saalomon temale oli ehitanud; sel ajal ehitas tema ka kindluse.
25
Ja Saalomon ohverdas kolm korda aastas põletus- ja tänuohvreid altaril, mille ta Jehoovale oli ehitanud, ja suitsutas altaril, mis oli Jehoova ees. Nõnda sai ta koja valmis.
26
Kuningas Saalomon ehitas ka laevu Esjon-Geberis, mis on Eeloti lähedal Kõrkjamere rannas Edomimaal.
27
Hiiram aga läkitas laevadesse oma sulaseid, laevamehi, kes tundsid merd, ühes Saalomoni sulastega.
28
Need läksid Oofiri ja võtsid sealt nelisada kakskümmend talenti kulda ning tõid kuningas Saalomonile.