Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Kuningate peatükk 15

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja kuningas Jerobeami, Nebati poja kaheksateistkümmendkümnendal aastal sai Juuda kuningaks Abijam.
2
Tema valitses Jeruusalemas kolm aastat; ta ema nimi oli Maaka, Abisalomi tütar.
3
Tema käis kõigis oma isa pattudes, mis too enne teda oli teinud; tema süda ei olnud siiras Jehoova, oma Jumala vastu, nagu oli olnud ta isa Taaveti süda.
4
Aga Taaveti pärast andis Jehoova, tema Jumal, temale Jeruusalemas lambi, tõstes ta järglaseks tema poja ja jättes Jeruusalema püsima,
5
sest Taavet oli teinud, mis õige oli Jehoova silmis ega olnud kogu oma eluaja lahkunud kõigest sellest, mis Ta temale oli käskinud, välja arvatud hetiit Uurija lugu.
6
Rehabeami ja Jerobeami vaheline sõda kestis ka veel kogu ta eluaja.
7
Ja mis veel tuleks ütelda Abijamist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? Abijami ja Jerobeami vahel oli sõda.
8
Ja Abijam läks magama oma vanemate juure ja ta maeti Taaveti linna. Ja tema poeg Aasa sai tema asemel kuningaks.
9
Iisraeli kuninga Jerobeami kahekümnendal aastal sai Juuda kuningaks Aasa.
10
Tema valitses Jeruusalemas nelikümmend üks aastat; ta ema nimi oli Maaka, Abisalomi tütar.
11
Aasa tegi, mis õige oli Jehoova silmis, nõnda nagu ta isa Taavet,
12
ja ta kaotas maalt pühamu pordumehed ning kõrvaldas kõik ebajumalad, kelled ta vanemad olid teinud.
13
Tema kõrvaldas isegi oma ema kui valitsejanna, sellepärast et too oli teinud võika Ashera kuju; Aasa hävitas tema kuju ja põletas selle Kiidroni orus.
14
Aga ohvrikünkaid ei kaotatud; ometi oli Aasa süda siiras Jehoova vastu kogu ta eluaja.
15
Ja ta viis Jehoova kotta, mis ta isa oli pühitsenud ja mis ta ise pühitses: hõbeda, kulla ja riistad.
16
Aga Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli sõda kogu nende eluaja.
17
Iisraeli kuningas Baesa tuli Juuda vastu ja kindlustas Raama, et Juuda kuningas Aasal ei oleks välja- ja sissepääsu.
18
Siis võttis Aasa kõik hõbeda ja kulla, mis oli järele jäänud Jehoova koja varanduste hulgast ja kuningakoja varanduste hulgast, ja andis selle oma sulaste kätte; ja kuningas Aasa läkitas need Ben-Hadadi juure, kes oli Hesjoni poja Tabrimmoni poeg, Süüria kuningas, kes elas Damaskuses, üteldes:
19
"Minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu isa vahel. Vaata, ma läkitan sulle anniks hõbedat ja kulda! Mine, tühista oma leping Iisraeli kuningas Baesaga, et ta läheks ära minu kallalt!"
20
Ja Ben-Hadad kuulas kuningas Aasat ning läkitas oma sõjaväepealikud Iisraeli linnade vastu ja vallutas Ijjoni, Daani ja Aabel-Beet-Maaka ja kogu Kinneroti ühes kogu Naftali maaga.
21
Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus Raamat kindlustamast ja jäi Tirsasse.
22
Aga kuningas Aasa kutsus kokku kogu Juuda, kedagi ei vabastatud, ja nad viisid Raamast ära kivid ja puud, miska Baesa seda oli kindlustanud; ja kuningas Aasa kindlustas nendega Benjamini Geba ja Mispa.
23
Ja kõigest, mis veel tuleks ütelda Aasast, kõigist ta vägitegudest ja kõigest, mis ta tegi, ja linnadest, milled ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? Aga oma vanas eas ta põdes jalgu.
24
Siis Aasa läks magama oma vanemate juure ja ta maeti oma vanemate juure ta isa Taaveti linna. Ja tema poeg Joosafat sai tema asemel kuningaks.
25
Ja Naadab, Jerobeami poeg, sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa teisel aastal; tema valitses Iisraeli üle kaks aastat.
26
Tema tegi kurja Jehoova silmis ja käis oma isa teedel ning tema patus, miska ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema.
27
Aga Baesa, Ahija poeg, Issaskari soost, pidas vandenõu tema vastu ja Baesa tappis tema Gibbetoni juures, mis oli vilistide päralt, sest Naadab ja kogu Iisrael piirasid Gibbetoni.
28
Baesa surmas tema Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal ja sai ise tema asemel kuningaks.
29
Ja kui ta oli kuningaks saanud, siis ta lõi maha kogu Jerobeami soo, ta ei jätnud Jerobeamile ühtki hingelist, kuni ta oli tema hävitanud Jehoova sõna kohaselt, mis too oli rääkinud oma sulase, siilolase Ahija läbi
30
Jerobeami pattude pärast, mis ta oli teinud ja miska ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema, sügava haavamise pärast, miska ta oli haavanud Jehoovat, Iisraeli Jumalat.
31
Ja mis veel tuleks ütelda Naadabist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
32
Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli sõda kogu nende eluaja.
33
Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal sai Ahija poeg Baesa Tirsas kuningaks kogu Iisraeli üle ja ta valitses kakskümmend neli aastat.
34
Tema tegi kurja Jehoova silmis ja käis Jerobeami teedel ning tema patus, miska ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema.