Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Kuningate peatükk 10

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest Jehoova nime tõttu, siis ta tuli teda mõistuküsimustega kimbutama.
2
Ta tuli Jeruusalema väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juure, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal südame peal oli.
3
Aga Saalomon seletas temale kõik ta küsimused; kuningale ei jäänud midagi mõistatuseks, mida ta ei suutnud temale seletada.
4
Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust, ja koda, mille ta oli ehitanud,
5
rooga ta laual, kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis ta ohverdas Jehoova kojas, siis ta jäi otse hingetumaks!
6
Ja ta ütles kuningale: "See kõne oli tõsi, mis ma omal maal kuulsin sinust ja sinu tarkusest!
7
Aga mina ei uskunud neid jutte mitte enne, kui ma tulin ja nägin oma silmaga; ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki! Sinul on rohkem tarkust ja hüüt kui kuulduses, mida ma olin kuulnud!
8
Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust!
9
Kiidetud olgu Jehoova, su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani sind Iisraeli aujärjele! Sellepärast et Jehoova Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige!"
10
Ja ta andis kuningale sada kakskümmend talenti kulda ning väga palju palsameid ja kalliskive; nii suurt hulka palsameid kui see, mille Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile, ei toodud enam kunagi!
11
Ka Hiirami laevad, mis olid toonud kulda Oofirist, tõid Oofirist väga palju almugipuud ja kalliskive.
12
Ja kuningas valmistas almugipuust tugiosad Jehoova kojale ja kuningakojale, samuti kandleid ja naableid lauljaile; niisugust almugipuud ei ole toodud ega nähtud enam tänapäevani!
13
Ja kuningas Saalomon andis Seeba kuningannale kõike, mida ta soovis ja palus lisaks sellele, mis temale oli antud kuningas Saalomoni jõu kohaselt; siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi omale maale, tema ja ta sulased.
14
Ja kulla kaal, mis Saalomonile tuli ühe aasta jooksul, oli kuussada kuuskümmend kuus talenti kulda,
15
peale selle, mis tuli Tarsise laevadega ja kaubitsejate tulust, samuti kõigilt Araabia kuningailt ja maa asevalitsejailt.
16
Ja kuningas Saalomon valmistas kakssada suurt kilpi taotud kullast, tarvitades kuussada seeklit kulda üheks kilbiks;
17
ja kolmsada väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades kolm miini kulda üheks kilbiks; ja kuningas pani need Liibanonimetsakotta.
18
Ja kuningas valmistas suure elevandiluust aujärje ning kattis selle puhta kullaga.
19
Aujärjel oli kuus astet ja aujärje tagakülg oli pealt ümmargune; kummalgi pool istepaika olid käetoed ja käetugede kõrval seisid kaks lõukoera.
20
Ja seal seisid kaksteistkümmend lõukoera kummalgi pool kuuel astmel; niisugust ei ole valmistatud mitte üheski muus kuningriigis!
21
Ja kõik kuningas Saalomoni joogiriistad olid kullast, samuti olid kõik Liibanonimetsakoja riistad puhtast kullast; hõbedasi ei olnudki, seda ei peetud Saalomoni ajal mikski,
22
sest kuningal olid merel Tarsise laevad ühes Hiirami laevadega: kord kolmes aastas tulid Tarsise laevad ja tõid kulda ja hõbedat, elevandiluud, pärdikuid ja paabulinde.
22
Ja ta ütles riietekambri ülemale: "Too riided kõigile Baali teenritele!" Ja ta tõi neile riided.
23
Ja kuningas Saalomon sai suurimaks kõigist kuningaist maa peal rikkuse ja tarkuse poolest.
24
Ja kõik maailm püüdis näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse.
25
Ja nad tõid igaüks oma anni: hõbe- ja kuldriistu, riideid, relvi, palsameid, hobuseid ja hobueesleid; nõnda aastast aastasse.
26
Ja Saalomon kogus sõjavankreid ja ratsanikke, ja tal oli tuhat nelisada sõjavankrit ja kaksteistkümmend tuhat ratsanikku; need ta paigutas vankrilinnadesse ja kuninga juure Jeruusalema.
27
Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemas oli hõbedat nagu kive, ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid Madalmaal!
28
Saalomoni hobused olid toodud Egiptusest ja Kiliikiast; kuninga ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest.
29
Egiptusest toodi vanker kuuesaja hõbeseekli eest ja hobune saja viiekümne eest, ja nõnda toodi neid nende vahendusel kõigile hetiitide ja süürlaste kuningaile.