Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Saamueli peatükk 2

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja pärast sündis, et taavet küsis Jehoovalt, üteldes: Kas pean minema mõnesse Juuda linna? Ja Jehoova vastas temale: Mine! Ja Taavet küsis: Kuhu ma lähen? Ja Ta vastas: Hebronisse!
2
Nii läks Taavet sinna, samuti ta mõlemad naised, Ahinoam, jisreellanna, ja Abigail, karmellase Naabali naine.
3
Ja Taavet viis sinna ka oma mehed, kes ta juures olid, igaühe koos selle perega; ja nad elasid Hebroni linnades.
4
Siis tulid Juuda mehed ja võidsid Taaveti seal kuningaks Juuda soole. Kui Taavetile teatati, et need olid Gileadi Jaabesi mehed, kes Sauli maha matsid,
5
siis Taavet läkitas käskjalad Gileadi Jaabesi meeste juure ja ütles neile: Jehoova õnnistagu teid, et osutasite seda armastust oma isandale Saulile ja matsite ta maha!
6
Osutagu nüüd Jehoova teile heldust ja truudust! Minagi tahan selle eeskujul teile head teha, sellepärast et te seda tegite.
7
Ja nüüd olgu teie käed tugevad ja olge vahvad! Teie isand Saul on küll surnud, aga Juuda sugu on ju mind võidnud enesele kuningaks!
8
Kuid Abner, Neeri poeg, kes oli Sauli väepealik, võttis Sauli poja Iisboseti ja viis Mahanaimi
9
ning tõstis tema kuningaks Gileadile, aaserlastele, Jisreelile, Efraimile, Benjaminile ja kogu Iisraelile.
10
Sauli poeg Iisboset oli Iisraeli kuningaks saades nelikümmend aastat vana ja ta valitses kaks aastat; ainult Juuda sugu käis Taaveti järel.
11
Ja aega, mis Taavet oli Juuda soo kuningaks Hebronis, oli seitse aastat ja kuus kuud.
12
Kord läksid Abner, Neeri poeg, ja Sauli poja Iisboseti sulased Mahanaimist Gibeonisse.
13
Aga Joab, Seruja poeg, ja Taaveti sulased läksid ka välja ja nad kohtusid Gibeoni tiigi juures; ühed asusid siiapoole tiiki ja teised sinnapoole tiiki.
14
Ja Abner ütles Joabile: Noored mehed võiksid meie ees hakata mängima sõjamängu! Ja Joab vastas: Hakaku pealegi!
15
Siis nad tõusid ja astusid ette, arvult kaksteistkümmend Benjamini ja Sauli poja Iisboseti poolt, ja kaksteistkümmend Taaveti sulaseist.
16
Ja nad haarasid üksteise peast ning pistsid oma mõõgad üksteisele külje sisse ja langesid üheskoos. Seepärast nimetatakse seda paika Helkat-Hasuurimiks; see on Gibeoni juures.
17
Ja sel päeval sündis väga tugev taplus ning Abnerit ja Iisraeli mehi löödi Taaveti sulaste poolt.
18
Ja seal oli kolm Seruja poega: Joab, Abisai ja Asael; ja Asaelil olid kerged jalad, otsegu gasellil väljal.
19
Ja Asael ajas Abnerit taga ega põiganud Abneri järelt ei paremale ega vasakule.
20
Siis Abner pöördus ümber ja küsis: Kas oled sina, Asael? Ja ta vastas: Mina!
21
Ja Abner ütles temale: Pöördu paremale või vasakule, võta kinni mõni noortest meestest ja võta tema varustus! Aga Asael ei tahtnud lahkuda tema järelt.
22
Ja Abner ütles veel kord Asaelile: Lahku mu järelt! Miks peaksin sind maha lööma? Kuidas võiksin siis tõsta oma silmi su venna Joabi poole?
23
Aga kui ta ei tahtnud lahkuda, siis lõi Abner temale piigipäraga kõhtu, nõnda et piik väljus tagant; ta langes sinna ja suri kohapeal. Ja kõik, kes jõudsid sinna paika, kus Asael oli langenud ja surnud, jäid seisma.
24
Aga Joab ja Abisai ajasid Abnerit taga ja nad jõudsid, kui päike loojus, Amma künkani, mis on Giiahi kohal Gibeoni kõrve suunas.
25
Siis kogunesid benjaminlased Abneri järele üheks jõuguks ja jäid peatuma ühe künka harjale.
26
Ja Abner hüüdis Joabile ning ütles: Kas siis mõõk peab igavesti sööma? Kas sa ei mõista, et lõpp on kibe? Kas sa ei ütlegi rahvale, et nad loobuksid taga ajamast oma vendi?
27
Ja Joab vastas: Nii tõesti kui Jumal elab: kui sa ei oleks rääkinud, siis oleks rahvas alles hommikul loobunud taga ajamast oma vendi!
28
Ja Joab puhus sarve; siis peatas kogu rahvas ega ajanud enam Iisraeli taga. Ja nad ei sõdinud enam.
29
Siis käisid Abner ja tema mehed kogu selle öö mööda lagendikku ning läksid üle Jordani; ja nad käisid kogu ennelõunase aja ning jõudsid Mahanaimi.
30
Ja Joab pöördus ära Abnerit taga ajamast ning kogus kokku kõik oma rahva; Taaveti sulaseist oli vajaka üheksateistkümmend meest ja Asael.
31
Aga Taaveti sulased olid benjaminlastest ja Abneri meestest surnuks löönud kolmsada kuuskümmend meest.
32
Ja nad tõstsid Asaeli üles ning matsid tema ta isa hauda, mis oli Petlemmas. Ja Joab ja tema mehed käisid kogu öö ning jõudsid koiduajaks Hebronisse.