Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist

1. Peetruse 1:3

A A A

Vana Testamendi raamatud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10