Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk.

Galaatlastele 5:22-23

A A A

Vana Testamendi raamatud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10