Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist

1. Peetruse 1:3

A A A

Jeesuse õpetus palvest on LIHTNE, SELGE, INSPIREERIV,

see JULGUSTAB MEID PALVETAMA -

Kuningas Belthasaar oli mõjukas mees terves riigis. Kuid VIINA MÕJUL tegi ta midagi, mis sai talle saatuslikuks. Mis on sinule suurimaks mõjutajaks, mis sind liigutab ära sinu rajalt??? Paljud inimesed teevad otsuseid RAHA MÕJUL, teised jälle LIHAHIMU MÕJUL.

1.On pühi, mida me täna peame, mille juured on Piiblis - ehk mida Jumal on Piiblis meile käskinud pidada,
2.siis on pühasid, mille juured on Piiblis, mida Jumal ei ole käskinud meile pidada -meie traditsioon

Meie kogudusel on aeg astuda samm ülespoole. See algab sinu isikliku palveelu kasvamisega – enne ei või kasvada Jumala võidmine ja vägi koguduse üle, kui see ei kasva meie igaühe elus.