Peamenüü

A A A

1.On pühi, mida me täna peame, mille juured on Piiblis - ehk mida Jumal on Piiblis meile käskinud pidada,
2.siis on pühasid, mille juured on Piiblis, mida Jumal ei ole käskinud meile pidada -meie traditsioon

  

3.Ja siis on muid ilusaid pühi. Pühad on ilusad ajad - siis me saame puhata, olla koos sõpradega, süüa...

3. Moosese 23:1-23:6 - Piibel 1968
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Jehoova seatud pühad, milled te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:
3
kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtki tööd, see olgu Jehoova hingamispäev kõigis teie asupaigus.
4
Need on Jehoova seatud pühad, pühad kokkutulekud, milled te peate välja kuulutama nende seatud ajal:
5
esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Jehoova auks.
6
Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Jehoova auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba.

1.On pühi, mida me täna peame, mille juured on Piiblis - ehk mida Jumal on Piiblis meile käskinud pidada,
2.siis on pühasid, mille juured on Piiblis, mida Jumal ei ole käskinud meile pidada -meie traditsioon
3.Ja siis on muid ilusaid pühi. Pühad on ilusad ajad - siis me saame puhata, olla koos sõpradega, süüa...

Meie paganakristlastel on 2 suurt püha Jõulud ja Easter (ülestõusmispühad) millele ei ole mingit Piibellikku alust ega käsku seda pidada, ometi peame neid suurelt, kuid ei pea absoluutselt näiteks sukkotti e. lehtmajade püha.
Näit: Jeesuse sünnist me teame, et Ta sündis Petlemmea Juudas ja zeu. Me ei tea mis kuupäeval, mis aastal... me oleme arvamas seda suuresti.... sama on easteriga, me ei tea millal,  kuid me ometi peame ennast piibellikeks inimesteks...
Me isegi peame seda samal ajal, kui oli paganliku viljakusjumala ISHTAR'i püha, sellepärast meil on sel päeval segatud jänkude ja munadega, mis on paganlikud viljakuse sümbolid.
PS! Ei ole vale meenutada Jeesuse sündi ega ülestõusmist, kuid meil ei ole koguduseba autoriteeti seda päeva kuulutada pühaks, sest selleks ei ole mingit piibellikku alust. Katoliiklased võiks vaielda minuga, sest nad usuvad, et paavstil on meelevalt kuulutada asju, aegu ja inimesi pühadeks, kui meie protestantidel on probleem, sest me ei usu seda - ometi elama maailmas, kus ka protestantlik maailm elab katolikus minevikus, mida paavst kunagi on teinud.

kuid Jumal ütles meile täpselt millal pidada hapnemata leibade püha, kuid me ei pea seda ja me isegi ei tea sellest mõhkugi.

Enamus inimesi Eestis võiks kohe öelda, et need on juutide ja juudi rahvusega seoses - meil eestlastel ei ole nendega pistmist - SAMA ON TERVE PIIBLIGA: SEE ON IISRAELI MAAST JA RAHVAST JA KULTUURIST - KOGUDUS EI SAA TÄNA LÄBI ILMA IISRAELITA

Piibli pühadel on sügavam saladus:

Luuka 22:15-22:16 - Piibel 1968
15
Ja ta ütles neile: “Ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui ma kannatan.
16
Sest Ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis!"

PIIBLI PÜHADES ON KIRJAS PROHVETLIK MUSTER, MIDA MESSIAS TÄIDAB.

Jeesus ütles, et KÕIK peab täide minema, Paasapühal ja muudel pühadel on Jeesuse sõnade kohaselt prohvetlik tähendus.

3 KEVAD PÜHA 1 SUVE PÜHA JA 3 SÜGISE PÜHA.
Need 7 on piibli pühad, mis on Piiblis Jumala määratud, seatud ja kästud aastatst aastasse pidada.

3-1-3 muster. Esimesed 3 püha toimusid kiiresti: 72 tunni jooksul. Siis tuli väike paus ja nelipühil tuli PVm. Nüüd on pikem paus, kuni jälle toimuvad sügisesed pühad: Jeese II tulek ja muud sündmused järgnevad sellele.

 • 1 püha - Paasapüha Open or Close

  Pesah - Paasapüha ehk Orjusest vabastamise püha:

  Orjusest vabastamise püha:
  #Ilma orjusest vabastamiseta, ei saa meie elus palju toimuda – Iisraeli ega meie elus

  Johannese 8:34-35 
  34 Jeesus vastas neile: 'Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori
  35 Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.


  Paasa püha - Kõneleb tallest, selle liha söömisest, kes oli tapetud, veri valatud ja veri rakendatud uksepostidele

  2 Moosese 12:2
  See kuu olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks.

  Paasatal Egiptuses:


  1. Veatu, 2 Veri peab olema rakendatud koja piitadel, 3. Hapnemata leivad - ilma patuta, 4. Kibedad rohud - meenutus orjusest

  2 Moosese 23:5 
  Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa!
  4 Moosese 9:2 
  Iisraeli lapsed pidagu paasapüha selle seatud ajal:

  Miks seatud ajal? Miks mitte nii, kui me peame jõule - siis kui on meile sobiv aeg.

  Jeesus täitis selle talle võrdpildi samal päeval: seepärast oli oluline seda pidada SEATUD AJAL

  1 Korintose 5:7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud
 • 2 püha - Hapnemata leibade püha Open or Close

  Pärmitaigen paneb käima käärimise protsessi, mis levib, kuni sa pühid välja viimase kui kübeme pärmi. Leivakombinaatides kasutatakse seda protsessi aastast aastasse

  Matsah - hapnemate leibade püha:

  Keegi ei saa sulle anda selleks kirjalikku tõendit, et sa oled päästetud, kuid…

  2 Moosese 34:18
  Pea hapnemata leibade püha: seitse päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal aabibikuus, sest aabibikuus tulid sa Egiptusest välja!
   
  1Korintose 5:6-8
  6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks?
  7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud.
  8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.
 • 3 püha - Uudsevilja püha Open or Close

  Bikurim - uudsevilja püha püha


  Räägib esmastest asjadest, mis peaks olema antud Jumalale.

  3 Moosese 23:10
  Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile!
  Nehemja 10:36
  Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uudsevilja oma põldudelt ja uudsevilja kõigist puudest,

  Inimene oma olemuselt on nii isekas, et ta kasutaks kõik enda peal ära, aga Jumal seadis püha, kus nad pidid tooma esimesed, parimad Jumalale.

  Messias oli esimene surnuist ülestõusnuist.

  1 Korintlaste 15:20
  Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest.

  tulevikus me saame äratatud koos temaga -

  1 Korintlaste 15:23
  Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul;
 • 4 püha - Nelipüha Open or Close

  Shavuot - Nelipüha ehk Nädalate püha - suvepüha:

  See tähistab nisulõikuse aega e. teist viljalõikust. See oli 7 nädalat + 1 päev loetud uudsevilja pühast. Kreeklased andsid sellele nime PENTECOST või 50. Eesti keeles on see Nelipüha e. selle järele, et see on neljas püha, alates PESAH'ist

  2Moosese 19:16
  Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma: mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarvehääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises.

  Iisraelis on see päev Siinail Toora andmise päev - 10 käsku
  SIINA MÄGI: Kui Jumala kõneles seal valju häälega, mägi oli suitsus ja tules, siis Püha Vaimu tulek Nelipühil, oli sama: vali hääl, tuli, tunnustähed.... See täitus Nelipühil.
  Siinail, andis Jumal käsud kivilaudadele, nüüd on mel Püha Vaim, kes tunnistab tõtt meie südame laudadel.

  Aeg mil tuli langes jüngrite peale.

  Apostlite teod 2:1-4
  1 Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas.
  2 Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid.
  3 Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.
  4 Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.

  Kokkuvõte kevade/suve pühadest:

  Jeesus suri paasapühal, pandi hauda hapnemata leibade pühal, tõusis üles uudsevilja pühal ja saatis Püha Vaimu shavuout'i pühal - kas pole hämmastav "kokkusattumus" - siin me näeme et Jumala jaoks on pühad olulised. Siin on võti: KUI SEE ON OLNUD NII KEVADE PÜHADEGA, SIIS SAAB SEE OLEMA KA NII SÜGISE PÜHADEGA.

  Kevade ja suve pühad toimusid 50 päeva sees - Sügisesed pühad toimuvad väga lühikesel ajal - 15 päeva jooksul. Vahepeal, on pikk vaikuse periood, mis tähendab meile 2000 aastat Messia 1 ja teise tuleku vahel – Jeesuse viimase käsu täitmise aega ja Tema II tuleku ootse aega – Iisraelis oodatakse ka kuuma suve lõppu...

 • 5 püha - Pasunate püha Open or Close

  Yom Terua - Pasunate püha või Rosh Hashana - Juudi Uusaasta: 

  (see on kaasaegne nimi sellele pühale, Piiblis ei ole seda nii nimetatud), Pasunate püha. Sel pühal on 2 nime. ROSH HASHANA - otsetõlkkes aasta pea (2022 aastal) 5782/5783 aastat Aadama loomisest.

  2 Moosese 23:24
  Ära kummarda nende jumalaid ja ära teeni neid! Ja ära tee ka nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad ja purusta täiesti nende ebaususambad!

  SEE PÄEV SÜMBOLISEERIB JUMALA KOHTUMÕISTMIST. - päev mil Messias tuleb ja hakkab kohut mõistma. Iga inimene peab oma elu üle järele mõtlema ja parandama meelt. See on eriliselt püha ja seda kutsutakse ka shabbathiks. Sel päeval puhutakse TERUA'd sõja signaali - 9 lühikest piipu. See oli jõjameestele sõjaks valmistamiseks. Juudi traditsioon ütleb: Sel üäeval jagab Jumal välja autasusid neile, kes on olnud ustavad ja distsiplineerib neid, kes ei ole olnud. Ta otsustab kes saab õnnistatud järgmisel aastal ja kes mitte. Juudid soovivad üksteisele: Olgu sulle kirja pandud ainult head.

  1 Tessaloonika 4:16
  sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses

  See on kuninga tulek ja UUDSEVILJA PÜHA viimase osa täide minek.

  Millal tuleb Jeesus? Me ei tea päeva ega tundi, kuid kui Jeesus ei tule sel ajal, siis see on sele mustri lõhkumine.

 • 6 püha - Suur lepituspäev Open or Close

  Yom Kippur - Suur lepituspäev: 

  Heebrea 9:6
  Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad jumalateenistust,

  Juudid paastuvad ja ei joo ka vett terve päev ja palvetavad väga tõsiselt. Päev, mil templi olemasolu ajal, läks ülempreester kõige pühamasse paikka, patuoinas saadeti kõrbe kõige rahva pattudega.

  JUUDI PALVE YOM KIPPURI AJAL

  Pattudest, mida me oleme teinud su ees roojaste huultega, pattudest, mida me oleme tinud su ees ebapuhta kõnega, pattudest, mida me oleme teinud su ees meie patususe tõttu, pattudest mida oleme teinud su ees meelega ja teadmatult, selle eest kõige andestuse Jumal, andesta meile, lepita meid, olgu me nimed kirjutatud eluraamatusse, õnnistuses, rahus ja su heameeles su ees.

  Pane tähele, et siin on MEIE mitte mina. See on rahvuslik meeleparanduse püha. Jumal näeb meid üksikisikutena ja rahvana. See päev tähistab Iisaeli rahva päästmist rahvana. Juudid usuvad, et inimesed saatus järgmiseks aastaks pannakse paikka.

  Kristus täitis selle püha:

  Heebrea 9:11-14
  11 Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, -
  12 siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse.
  13 Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks,
  14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.

  Lepituspäeva esimene pool on Kristuses täitunud - lõplik tähendus ei ole veel täitunud - JEESUS PÜHITSEB LÕPLIKULT INIMKONNA JA LEPITAB TAEVAGA

 • 7 püha - Lehtmajade püha Open or Close

  SUKKOT - Lehtmajade püha:

   See on suur finaal kõigile pühadele. See on suur kogunemine, kus Issand kogub kõik pühad kokku ja Ta lõpetab kõik sündmused

  3 Moosese 23:42-43
  42 Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades,
  43 et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!'

  See püha peab meile meenutama meie sõltuvust Jumalast. Me olme inimestena harjunud toetuma ja olema kindlad endas. Jumal õpetas Iisraeli rahvale 40 aastat seda õppetundi, et kõik mida nad vajasid, tuli neile Jumalat. Lehtmaja pidi tuletab meelde ajutist kõrbe rännakut: Kui oluline on meile inimestele tuletada meelde, et see siin, mis meil täna on, ei ole püsiv, vaid me oleme rännakul.

  3 Moosese 23:40
  Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse päeva rõõmsad Issanda, oma Jumala ees!

  See pidi näitama, et meeleparandusele YOM KIPPUR, järgneb rõõm ja vabadus

  Ilmututse 21:3
  Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: 'Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.

  See algab, kui Jeesus tuleb maapeale valitsema 1000 aastaks. Juudid palvetavad Lehtmajade pühadel: Las Iiisak, Jaakob, Taavet tulgu mulle külla... Mis juhtus ükskord lehtmajade pühadel Jeesusega;

  Markuse 9:2-5
  2 Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees,
  3 ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada.
  4 Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega.
  5 Peetrus vastas ning ütles: 'Rabi, siin on meil hea olla, teeme kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.'

  Neile tulid Eelija ja Mooses külla, ja Peetrus arvas, et peaks tegema kiiresti 3 lehtmaja, SEST OLI LEHTMAJADE PÜHA. Lehtmaja peab olema ehitatud nii, et sa näed ülevalt tähti: (tunnistajad taevas)

  Heebrea 12:1-2
  1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!
  2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.

  Maailm näeb 3 suurt maailma religiooni: kristlus, Islam ja Judaism - tegelikult on see vale pilt.

  Kas Meie ja juutide Jumal on erinev?
  Kas nende algsed lapingud Jumalaga, on erinevad, kui meil? Me ütleme: Aga Kristusest alates on meil erinev religioon, kui juutidel. Rega rega.... Kas Kristus, tulles maapeale tegi kõik selleks, et teha uus religioon ja tühistada endised lepingud või tuli Ta ja sai käsu alla.

  Kas me peaks hakkama pidama neid pühi täna nii kui seda peetakse Iisraelis?

  Kindel on see et oktoobris, elades lehtmajas nädal aega, külmuks sa siniseks. Aga me peaks neid teadma, meelede tuletama ja mõistma nende tähendust.