Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk.

Galaatlastele 5:22-23

A A A

 

MIDAGI LÄKS VALESTI!

See on väike viga!

Palju suurem viga on

"Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!."

TEE OTSUS NÜÜD