Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist

1. Peetruse 1:3

A A A

 

MIDAGI LÄKS VALESTI!

See on väike viga!

Palju suurem viga on

"Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!."

TEE OTSUS NÜÜD