Peamenüü

  • Sõna tänaseks

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist

1. Peetruse 1:3

A A A

KUIDAS

Tähtis pole sõnaosavus, vaid see et see palve tuleb sinu südamest. Kui tunned et vajad midagi enamat kui see maailm sulle saab pakkuda, siis ava suu ja süda ning lase kõigel sellel tulla Jumala ette. See ongi palve, kui sa valad kõik selle mis sul südames on, Jumalale. 

PÄÄSTEPALVE

Taevane Isa, ma tulen su ette Jeesuse nimel.
Jeesuse, kes mind armastab ja andis ennast minu eest.
Jeesus, ma vajan sind ja annan ennast sulle.
Tule mu südamesse, tule minu ellu, tee mind uueks.
Ma palun sind, ole mu Päästja ja Issand.
Isa, puhasta mind kõigist mu pattudest Jeesuse kalli vere läbi.
Tänan SIND, et sa muudad mu elu.
Jeesuse nimel, aamen!

KUIDAS MA TEAN?

Keegi ei saa sulle anda selleks kirjalikku tõendit, et sa oled päästetud, kuid…

 
Roomlastele 8:16 - Piibel 1968
Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.

Siin ei tohi segamini ajada tunnet ja tunnistust. Tunne on hingeline väljendus, tunnistus on palju sügavamal, meie vaimus

 Usu Jumala Sõna!

Kõige tähtsam teadmine sinu päästmisest on see, et sa usud, et kui sina toimisid selle alusel, mida Jumal ütles oma Sõnas, siis Jumal tegi sulle seda, mida Ta tõotas teha.

 
Efeslastele 2:8 - Piibel 1968
Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and;

Sa ei taha teha pattu

  1. Kui sa eksid, siis su südametunnistus “torkab” sind – enne sa tegid pattu ja su süda oli väga rahul
  2. See ei tähenda, et Jumal paneb füüsiliselt käe vahele. Kuigi sa võid seda teha, ei taha sa seda.

 Kui sa võid südame rahuga jätkata oma endistes pattudes, siis ilmselt sa ei ole läbi elanud uut sündi.

 
1. Johannese 3:9-3:10 - Piibel 1968
9
Ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha, sellepärast et ta on Jumalast sündinud.
10
Sellest ilmneb, kummad on Jumala lapsed ja kummad kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda.

 Sinu huvid ja tahted ja maailma nägemine muutub

  1. Kui ilma Jumalata inimeste elu suund on põhiliselt materialism ja naudingu tagaajamine, siis uuestisündinud inimene hakkab tahtma anda ennast Jumala ja teiste teenistusse
  2. Sa hakkad otsima enam kristlaste osadust, eelistades seda mittekristlastega osadusele
 
Laulud 1:1-1:2 - Piibel 1968
1
Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2
vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad!